DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU AMAÇ VE GÖREVLERİ


Görevimiz

Görev bilinci, şeref, sadakat ve sorumluluk değerleri ile donatılmış, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, yeterli fiziki yeteneğe ulaşmış, gelişmeye açık, askerlikle ilgili bilgilerle donatılmış, geleceğin ve askerliğin ruhunu yakalamış, çalışkan, bilgili ve sorumluluk sahibi, ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim görmüş, kendisini Türk Deniz Kuvvetlerine hizmete adamış muvazzaf deniz astsubayı yetiştirmek, ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve öğretim vermektir.

Amacımız

Önemi giderek artan dünya denizlerinde ve bu denizlere sınır olan kıyılarda söz ve hak sahibi olacak Türk Deniz Kuvvetleri gemi ve karargâhlarında görev yapacak nitelikli, çalışkan, bilgili ve sorumluluk sahibi deniz astsubayları yetiştiren Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu olmaktır.

Değerlerimiz

1.Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerine sahip olmak,
2.Vazife bilincine sahip olmak,
3.Araştırıcı, inceleyici ve sorgulayıcı olmak,
4.Değişim ve gelişime açık olmak,
5.Deniz ve denizciliği sevmek, sevdirmek,
6.Öğrenci odaklı olmak,
7.Dürüst, çalışkan, adil, özverili ve coşkulu olmak,
8.Kanunlara ve amirlere mutlak itaat etmek,
9.Personelin moral ve motivasyonuna önem vermek,
10.Mükemmeliyetçi olmak,
11.İnisiyatif sahibi olmak,
12.Çevreye saygılı olmak,
13.Tasarrufa önem vermek,
14.Öngörülü olmak,
15.Üstün fedakârlık niteliğine sahip olmak,
16.Doğru karar verme yeteneğine sahip olmak,
17.Üstün cesaret sahibi olmak,
18.Üstün fiziki güç ve dayanıklılığa sahip olmak,