GÖREV VE İLKELER


MSÜ DAMYO MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

DAMYO Müdürlüğünün Görevleri

• MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu’nun ön lisans düzeyindeki öğretim programlarını, TSK ve DZKK'nın nitelikli personel ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlamak, geliştirmek ve akademik öğretimle ilgili planların hazırlanması ve icrasını sağlamak,

• İlk yarıyıl sonunda sınıflandırma faaliyetlerini koordine etmek,

• Öğretim elemanı ihtiyacını tespit etmek ve teminini sağlamak üzere Rektörlüğe teklifte bulunmak,

• Her türlü öğretim materyali ihtiyacını tespit ederek, bunların telifi, tercümesi ve dış kaynaktan tedarikiyle ilgili gereken çalışmaları yürütmek,

• Akademik öğretimle ilgili ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini planlamak ve icra etmek,

• Bünyesindeki ön lisans öğretimi ve ilgili bilimsel araştırma ve süreli yayın faaliyetlerini kısa ve orta vadeli olarak geliştirmek,

• Öğrencilere gerekli araştırma, kültür ve sosyal etkinlik imkânlarını sağlamak,

• Bünyesindeki akademik ve idari birimler ve personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

• MSÜ DAMYO Kütüphanesi eğitime katkı yapacak şekilde geliştirmek.