İŞLETME BÖLÜM BAŞKANLIĞI
Okutulan Program :

İşletme Programı

Programın Hedefi:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzer ve kıyı birliklerinde görev alacak İkmal branşında sınıflandırılan öğrencilere, temel işletme yönetimi bilgileri ile birlikte görevlerini en iyi şekilde yapabilecek seviyede temel mesleki bilgi ve becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.


Eğitim Ortamları:

img img
img img