YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI


Programın Hedefi:

Uzmanlık alanları olan branşlarının gereğini yerine getirirken ihtiyaçları olan mesleki İngilizce ve A2 dil yeterlik seviyesine ulaşmaları amacıyla; dört ana beceri olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirerek İngilizce bilgilerini etkili bir şekilde kullanma becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitim Ortamları:
img img