SINIFLANDIRMA FAALİYETLERİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında görev alacak, ülkelerince talep edilen Misafir Askeri Öğrencilerden (MAÖ) MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin mezuniyet öncesi askeri meslek sınıflarını oluşturulan kriterler çerçevesinde belirleme işlemidir.

Sınıflandırma işlemleri 31432 sayılı Astsubay Meslek Yüksekokulu Yönetmeliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Subay ve Astsubay Sınıflandırma Yönergesi ve MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Askeri Meslek Sınıflarının Belirlenmesine İlişkin Esaslar gereğince icra edilmektedir.

SINIFLANDIRMA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

  1.    D.Z.K.K lığı ve S/G K.lığı ihtiyaçları sonucu oluşan kontenjanlar,
  2.    MSÜ Askeri Öğrenci aday belirmeme sınavı (sayısal) puanı,
  3.    Öğrencilerin MYO öncesinde eğitim gördüğü okul kaynak bilgileri(Lise Dal/Lise Alan),
  4.    Öğrencilerin birinci yarıyıl akademik ortalaması,
  5.    Öğrencilerin birinci yarıyıl Türkçe dersi bitirme notu,
  6.    Öğrencilerin birinci yarıyıl Matematik dersi bitirme notu,
  7.    Öğrencilerin fiziki yeterlilik düzeyleri(400 m koşu, barfiks),
  8.    Öğrencilerin yapacağı branş tercihleri,
  9.    Dz.K.Per.Bşk. Personel Temin Koordinasyon Ş.Md.lüğü tarafından görevlendirilen personel tarafından icra edilecek olan 5 adet kağıt kalem testi,
  10.    Öğrencilerin tabi tutulacağı yetenek testleri.

Deniz Astsubay MYO Öğrencilerinin Sınıflandırılmasına İlişkin Akış Diyagramı şu şekildedir;

sinif akis diyagrami

MSÜ Deniz Astsubay MYO Öğrencilerinin Sınıflandırılma işlemleri sürecinde aşağıda belirtilen ‘’Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunun Ön Lisans Programları ve Bu Programlarda Yerleştirilen Dal/Branşlar’’ tablosuna göre Program ve branşları belirlenmektedir.


DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULUNUN ÖN LİSANS PROGRAMLARI VE BU PROGRAMLARDA YERLEŞTİRİLEN DAL/BRANŞLAR

sinif tablo